Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Agjencia Kosovare e Privatizimit

Mirësevini në faqen e internetit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Arkivi. Agjencia Kosovare e Privatizimit themelohet si një organ i pavarur publik i cili i ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në mënyrë plotësisht të pavarur, në bazë Ligjit të Kuvendit të Kosovës Nr. 04/L-034, mbi AKP-në. AKP ka zotësi të plotë juridike, posaçërisht për të bërë kontrata, për të marrë, mbajtur ose shitur pronën, si dhe ka të gjitha kompetencat e vetëkuptueshme për përmbushjen në tërësi të detyrave dhe k...

Main page screenshot of pak-ks.org
Popularity
 
2.0 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Nov 11st, 2014
 • Press about pak-ks.org

 • pak-ks.org writes about

 • Social about pak-ks.org

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
 •  

  invest-ks.org IPAK, Investment Promotion Agency of Kosovo

  IPAK signs contracts with business associations and other non for profit organizations to promote investments and exports Deputy Prime Minister, ones the MTI Minister, Mrs. Mimoza Kusari-Lila, introduced Kosovo at the American- Balkan Summit IPAK signed Memorandum of Understanding with Kosovo Cus... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  ceftatradeportal.com Links

  Central European Free Trade Agreement - Cefta. This Agreement substituted all the bilateral agreements previously applied in the region Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  mpms.rks-gov.net Vladini linkovi

  Vladini linkovi Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  owc.de Directory Kosovo • owc.de | Wirtschaftsportal

  8 llir Konushevci Street 10000 Pristina UNMIKwork Telefon: (+381 38) 50 04 00work Fax: (+381 38) 24 80 76workfax E-Mail: info@pak-ks.org INTERNET Arabellastraße 14 81925 München Deutschlandhome Home Phone: +49 89 378-25282home E-Mail: peter.ulbrich@unicreditgroup-de INTERNET Ndërtesa nr. 2, K/4 B... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  rks-gov.net Investing in Kosovo

  Investing in Kosovo Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  norway-kosovo.no Næringslivsnotat

  Kildehenvisninger/nyttige linker EUbusiness Investment Climate http://www.eubusiness.com/europe/kosovo/aggregator/invest Investing in Kosovo http://www.eciks.org/english/publications/investing_in_kosovo/content/iguide_17.html Business Registration Agency http://www.arbk.org/arbk/ Privatization Ag... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  sec-chamber.ch Sec Handelskammer Schweiz - Mitteleuropa

  The Chamber of Commerce Switzerland-Central Europe SEC is mandated by the State Secretariat for Economic Affairs SECO to carry out a trade promotion program for Kosovo. The mandate includes networking events in Switzerland and in Kosovo, but also the exchange of business opportunities between com... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  mf.rks-gov.net Ministria e Financave e Kosovës › Lidhje Institucionale

  Copyright (c) 2014 Ministria e Financave e Kosovës Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  mzv.cz Investiční klima | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

  9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura) Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  izvoznookno.si Izvozno okno - brezplačne informacije o izvoznih trgih

  JAPTI - Javna agencija RS za podjetniątvo in tuje investicije Sektor za internacionalizacijo, - Izvoznookno nudi brezplačne in ažurne informacije o številnih izvoznih trgih, ki bodo olająale vaše odločitve! Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  trepca-akp.com Trepça - Lajmet kryesore

  Zgjidh lajmet sipas kategorive apo sipas datës së postimit Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  infosot.com Nis gjykimi për vrasjen e pesëfishtë - Bota & Rajon - InfoSot

  Nis gjykimi për vrasjen e pesëfishtë Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  businessinfo.cz Kosovo: Základní informace o teritoriu | BusinessInfo.cz

  1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních če... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  slo-kos.org Shoqata Afariste Slloveno-Kosovare - Slo-Kos

  Tuesday, 22 February 2011 00:00 Përmbajtja e mbrëmjes afariste ishte bazuar në kulturën afariste, pastaj, çka është më rëndësi gjatë krijimit të kontakteve të para me botën afariste sllovene të vlerave të sistemit afarist, përshëndetjet, komunikimi, shtrëngimi i duarve, takimet, darkat biznesore,... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  bcm.org.rs Pravna oglasna tabla

  Katolička služba za pomoć - Catholic Relief Services - CRS Program za razvoj Organizacije ujedinjenih nacija - UNDP UNHCR Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti je osnovan sa ciljem da : Istražuje prinudne migracije na prostorima bivše Jugoslavije u kontekstu zaštite ljudskih prav... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes

Twitter about pak-ks.org

Facebook about pak-ks.org

Get weekly email alerts

Follow pak-ks.org

Get every new review delivered to your Inbox.